Formularz rejestracyjny | Ważne daty | Opłaty

Ważne daty

do 01.03.2012 - rejestracja udziału w konferencji

do 01.04.2012 - zgłoszenie abstraktu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej

13.06.2012 (czwartek) - złożenie manuskryptu pracy