Formularz rejestracyjny | Ważne daty | Opłaty

Opłaty

Opłatę w wysokości

  • Uczestnik: 500 zł
  • Student/doktorant/osoba towarzysząca: 400 zł

należy przekazać na konto

30 1140 1094 0000 2905 1600 1135

Bre BANK SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-954 Lublin

koniecznie z dopiskiem 40 th PSPA

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:

  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • publikację materiałów konferencyjnych