Program | Lista uczestników | Prezentacje i plakaty | Streszczenia | Publikacja materiałów

Program

13.06.2012 (środa)

8:00-8:30

Rejestracja uczestników

8:45-14:00

Sesja Plenerowa

                               wycieczka do WOSP w Dęblinie

14:00-15:00

Obiad

15:00-16:30

 

Sesja I METODY

 

15:00-15:10

B. Jasińska

Wprowadzenie

15:10-15:30

J. Kansy

Analiza widm czasowych PALS za pomocą LT 10

15:30-15:50

G. Karwasz

Low energy positron scattering on molecules - now we know much more

15:50-16:10

T. Goworek

Overconfidence in Δ parameter

16:10-16:30

A. Karbowski

Badania anihilacji pozytonów I fotoluminescencji dla nanokrystalicznego ZnO

16:30-16:50

Przerwa kawowa

16:50-18:30

Sesja Posterowa

19:00-.

uroczysta kolacja

14.06.2012 (czwartek)

7:30-9:00

śniadanie

09:00-10:50

 

Sesja II POZYT

 

9:00-9:30

E. Dryzek

Czasy życia pozytonów w fazie krystalicznej i w fazie smektycznej  4-butylo-4΄-isotiocyjaniano-1,1΄-bifenylu

9:30-9:50

B. Zgardzińska

Pozyt w alkanach - od czystego nonadekanu do wosku

9:50-10:10

M. Tydda

Modyfikacja wolnej objętości w benzenediolach w obecności gazów pod wysokim ciśnieniem

10:10-10:30

M. Pietrow

Wpływ struktury krystalicznej i morfologii kryształu na proces tworzenia pozytu w dokosanie

10:30-10:50

R. Pietrzak

Wpływ terapii nowotworowej na widma czasów życia pozytonów we krwii

10:50-11:20

Przerwa kawowa

11:20-13:00

 

Sesja III TEORIA I METALE

 

11:20-11:40

G. Kontrym-Sznajd

Uniqueness of studies electron densities in the extended momentum space

11:40-12:00

G. Kontrym-Sznajd

Utylization of symmetry of solids in experimental investigations

12:00-12:20

E. Boroński

Ogony wielociałowe w rozkładach pędowych anihilujących par elektron-pozyton w metalach.

12:20-12:40

S. Lewicka

Positron annihilation in strong magnetic fields

12:40-13:00

J. Kansy

Zmiana struktury defektowej w stopach z układu Fe-Al w funkcji czasu  naturalnego starzenia próbek

13:00-14:30

Obiad

14:30-16:00

 

Sesja IV POROWATE

 

14:30-14:50

J. Chojcan

Anihilacja pozytonów w opalach zwykłych i szlachetnych

14:50-15:10

M. Gorgol

Badanie procesu wypełniania gazami porów w krzemionce typu SBA-15

15:10-15:30

R. Zaleski

Migracja o-Ps w mezoporach

15:30-15:50

B. Jasińska

Zależności temperaturowe czasów życia o-Ps w szkłach fotonicznych

15:50-16:00

G. Karwasz

Podsumowanie konferencji 40 PSPA

16:00

Zakończenie