Program | Lista uczestników | Prezentacje i plakaty | Streszczenia | Publikacja materiałów

Streszczenia

Streszczenia w formie elektronicznej prosimy przesłać do dnia 1 kwietnia 2012. Streszczenie przygotowane w języku polskim lub angielskim nie powinno przekraczać 1 strony formatu A4 (wzór).