Kontakt | Komitety | Instytut Fizyki UMCS | UMCS

Kontakt

Zakład Metod Jądrowych
Instytut Fizyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

telefony:
(81) 537-62-88 (B. Jasińska)
(81) 537-62-86 (B. Zgardzińska, M. Pietrow)

e-mail: pspa12@pspa12.umcs.pl