Kontakt | Komitety | Instytut Fizyki UMCS | UMCS

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Bożena Jasińska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Bożena Zgardzińska - Sekretarz, edytor Książki Abstraktów
dr Marek Pietrow - redaktor merytoryczny Nukleoniki
dr Radosław Zaleski - administrator strony www
prof. dr hab. Mieczysław Budzyński - Członek Komitetu
dr Marek Wiertel - Członek Komitetu
dr Zbigniew Surowiec - Członek Komitetu

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Edward Boroński
prof. dr hab. Jan Chojcan
dr hab. Ewa Dryzek
prof. dr hab. Tomasz Goworek
prof. dr hab. Bożena Jasińska
prof. dr hab. Jerzy Kansy
prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
prof. dr hab. Grażyna Kontrym-Sznajd
dr hab. Anna Rubaszek